Õpilasele ja lapsevanemale Jõgevamaa Gümnaasiumist

 

Õppekorraldus

Jõgevamaa Gümnaasiumis (JMG) õpivad ainult gümnaasiumiklassid. Meie õppekorraldus on hästi läbi mõeldud ja õpilassõbralik: ühe õppetunni pikkuseks on 75 minutit, õpe toimub perioodõppe vormis, mis koosneb kolmest trimestrist, iga trimester lõppeb arvestuste nädalaga, juuni algul toimub valikkursuste nädal. Pakume väga head ettevalmistust edasiõppimiseks kõrg- või kutsekoolis ning osalemiseks elukestvas õppes.

Jõgevamaa Gümnaasiumis jagunevad kursused kohustuslikeks ja valikkursusteks. Õpilasel on võimalus kõigi pakutavate valikkursuste seast valida endale vabalt meelepäraseid, mis lähtuvad tema huvidest ja tulevikuplaanidest. Jõgevamaa Gümnaasiumis saab iga õpilane ise disainida oma unikaalse õpitee. Valikkursustega saab tutvuda SIIN.

Jõgevamaa Gümnaasiumist on kujunenud kool, mida iseloomustavad väga head akadeemilised õpitulemused, õpilaste ja õpetajate kõrge rahulolu ning silmapaistev panus õpilaste arengusse.  

 

Toetamine

Jõgevamaa Gümnaasium toetab iga õpilase edasijõudmist õppetöös. Neile, kes tunnevad või vajavad põhikooli materjali ülekordamist eksamiainetes (eesti keel, matemaatika, inglise keel), on loodud abikursused. Andekatele õpilastele on loodud spetsiaalsed andekate kursused, kus õpetajad tegelevad õpilastega individuaalselt ja aitavad neid huvitavates ainetes kaugemale, kui on õppekavas ette nähtud. Igapäevaste koolielu raskustega aitavad toime tulla iga klassi kaks klassijuhatajat ja õpilasnõustaja. Koolis valitseb toetav, hooliv ja õppimist soodustav õhkkond.

 

Hüved õpilasele

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastele kehtivad kõik riigigümnaasiumi õpilase soodustused:

  • Ühistranspordiga tasuta sõit kooli ja kodu vahel.
  • Tasuta koolitoit - õpilasi toitlustatakse meie kooli kohvikus ja Jõgeva Põhikooli sööklas.
  • Võimalus taotleda majutuskulude hüvitamist 70 euro ulatuses.