Valikkursused 2021/2022. õppeaastal

Valikkursuste tutvustamine toimub 1. septembril kell 11.30 aulas, millele järgneb võimalus valikkursuste õpetajatelt küsida lisainfot. Valikkursuste valimine avaneb 1. septembril kell 13.00 ja jääb avatuks 2. septembri kella 13.15. Registreerimiseks vajaliku informatsiooni saadab õppejuht Stuudiumi sõnumina. 

 

2021/2022. õppeaasta valikkursuste pakkumised

2021/2022. õppeaasta valikkursuste kavad  

2021/2022. õppeaasta III trimestri valikkursuste tunniplaan

Valikkursused III trimestril 2021/2022 õa
                   
Esmaspäev, 5. tund Teisipäev, 5. tund Kolmapäev, 1. tund Neljapäev, 5. tund Reede, 1. tund
Kursus Õpetaja Kursus Õpetaja Kursus Õpetaja Kursus Õpetaja Kursus Õpetaja
Keraamika Anne Jaama
(205)
Keraamika Anne Jaama
(205)
Individuaalse treeningu alused Kristel Tobreluts,
Rainer Võsaste
Maailma religioonid Priit Põdra
(111)
Maailma religioonid Priit Põdra
(111)
Soome keel algajatele III Ene Külanurm
(105)
Ajalugu ja film Tiit Naarits
(aud.)
Ajalugu ja film  Tiit Naarits
(aud.)
Soome keel algajatele III Ene Külanurm
(105)
Individuaalse treeningu alused Kristel Tobreluts,
Rainer Võsaste
Programmeerimine III Neeme Katt
(202)
Bioloogia praktikum Veronika Pook,
Sirli Vijar
(301)
    Programmeerimine III Neeme Katt
(202)
Bioloogia praktikum Veronika Pook,
Sirli Vijar
(301)
Astronoomia Vello Mägi
(304)
Robootika Vello Mägi
(304)
    Astronoomia Vello Mägi
(304)
Robootika Vello Mägi
(304)
    Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Tanel Kuklane
(104)
Matemaatika 16 Tanel Kuklane
(205)
Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Tanel Kuklane
(104)
Matemaatika 16 Tanel Kuklane
(205)
    Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Andreas Suurkuusk
(207)
Matemaatika 17
(kitsas)
Andreas Suurkuusk
(207)
Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Andreas Suurkuusk
(207)
Matemaatika 18
(kitsas)
Andreas Suurkuusk
(207)
    Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Urve Olesk
(212)
Matemaatika 17
(lai)
Urve Olesk
(212)
Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Urve Olesk
(212)
Matemaatika 18
(lai)
Urve Olesk
(212)
Ingliskeelse kõneoskuse arendamine Maive Kase
(308)
Inglise keele gram. ja sõnavara arend.
(I a õpilased)
Maive Kase
(308)
           
    Inglise keele gram. ja sõnavara arend.
(II a õpilased)
Rita Sildnik
(306)
           
 
                 
Kokkuleppelistel aegadel toimuvad kursused
Õpilased lasteaeda Silja Piir        
Hariduslike erivajadustega laste toetamine ja õpetamine Silja Piir        
Rahatarkus Mart Vainu, Salme Neeme        
Turvalisus infoühiskonnas Diana Poudel        
Matkamise alused II Neeme Katt        

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON