Valikkursused 2021/2022. õppeaastal

Valikkursuste tutvustamine toimub 1. septembril kell 11.30 aulas, millele järgneb võimalus valikkursuste õpetajatelt küsida lisainfot. Valikkursuste valimine avaneb 1. septembril kell 13.00 ja jääb avatuks 2. septembri kella 13.15. Registreerimiseks vajaliku informatsiooni saadab õppejuht Stuudiumi sõnumina. 

 

2021/2022. õppeaasta valikkursuste pakkumised

2021/2022. õppeaasta valikkursuste kavad  

2021/2022. õppeaasta I trimestri valikkursuste tunniplaan

Valikkursused I trimestril 2021/2022 õa
Esmaspäev, 5. tund Teisipäev, 5. tund Kolmapäev, 1. tund Neljapäev, 5. tund Reede, 1. tund
Kursus Õpetaja ja ruum Kursus Õpetaja ja ruum Kursus Õpetaja ja ruum Kursus Õpetaja ja ruum Kursus Õpetaja ja ruum
Soome keel algajatele I Ene Külanurm
(105)
Arvutigraafika Anne Jaama
(202)
Arvutigraafika Anne Jaama
(202)
Soome keel algajatele I Ene Külanurm
(305)
   
Akadeemiline kirjutamine
(III a õpilased)
Maive Kase
(308)
Vaimse tervise kursus  Silja Piir
(207)
Individuaalse treeningu alused Kristel Tobreluts Rainer Võsaste Akadeemiline kirjutamine
(III a õpilased)
Maive Kase
(308)
Individuaalse treeningu alused Kristel Tobreluts Rainer Võsaste
Inglise keel
C-tasemele
(A rühm, III a õpil)
Rita Sildnik
(306)
Suhtlemine iseenda ja teistega Sirli Vijar
(104)
Eesti õigekeel
(T-klass)
Merle Ojamets
(102)
Inglise keel
C-tasemele
(B rühm, IIIa õpil) 
Rita Sildnik
(306)
   
Keemia praktikum Ulvi Tiisler
(304)
Majandusõpetus I Ulvi Tiisler
(304)
Majandusõpetus I Ulvi Tiisler
(304)
Keemia praktikum Ulvi Tiisler
(304)
   
Programmeerimine I Neeme Katt
(202)
Matkamise alused I Neeme Katt (111) Eesti õigekeel
(S- ja U-klass)
Ülle Lääne
(104)
Programmeerimine I Neeme Katt
(202)
Matkamise alused I Neeme Katt (111)
    Inglise keele grammatika ja sõnavara arendamine
(I a õpilased)
Maive Kase
(308)
Matemaatika 16
(kolmapäeviti)
Tanel Kuklane
(205)
    Matemaatika 16
(reedeti)
Tanel Kuklane
(205)
    Inglise keele grammatika ja sõnavara arendamine
(II a õpilased)
Rita Sildnik
(306)
Matemaatika 17 (kitsas)  Andreas Suurkuusk
(207)
    Matemaatika 18
(kitsas)
Andreas Suurkuusk
(207)
    Inglise keele grammatika ja sõnavara arendamine
(III a õpilased)
Maiu Kaarjärv
(105)
Matemaatika 17
(lai)
Urve Olesk
(212)
    Matemaatika 18
(lai)
Urve Olesk
(212)

 

Kokkuleppelistel aegadel toimuvad kursused

Õpilased lasteaeda Silja Piir        
Hariduslike erivajadustega laste toetamine ja õpetamine Silja Piir        
Akadeemiline kirjutamine inglise keeles C-tasemel Rita Sildnik, Maive Kase        
Rahatarkus Mart Vainu, Mihkel Külm        
Turvalisus infoühiskonnas Diana Poudel        
Matkamise alused II Neeme Katt        

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON