Valikkursused 2022/2023. õppeaastal

Valikkursuste tutvustamine toimub 1. septembril kell 11.30 aulas, millele järgneb võimalus valikkursuste õpetajatelt küsida lisainfot. Valikkursuste valimine avaneb 1. septembril kell 13.00 ja jääb avatuks 2. septembri kella 13.15. Registreerimiseks vajaliku informatsiooni saadab õppejuht Stuudiumi sõnumina. 

 

2022/2023 õppeaasta valikkursuste pakkumised

2022/2023. õppeaasta valikkursuste kavad  

2022/2023. õppeaasta III trimestri valikkursuste tunniplaan

Valikkursuste pakkumised III trimestril 2022/2023 õa
 
Esmaspäev, 5. tund Teisipäev, 5. tund Kolmapäev, 1. tund Neljapäev, 5. tund Reede, 1. tund
Kursus Õpetaja
ja ruum
Kursus Õpetaja
ja ruum
Kursus Õpetaja
ja ruum
Kursus Õpetaja
ja ruum
Kursus Õpetaja
ja ruum
Programmeerimine III Neeme Katt
(202)
    Individuaalse treeningu alused Kristel Tobreluts, Rainer Võsaste Programmeerimine III Neeme Katt
(202)
Individuaalse treeningu alused Kristel Tobreluts, Rainer Võsaste
Hispaania keel algajatele III Kristiina Orm
(105)
Inglise keele grammatika ja sõnavara arendamine
(I a õpil)
Maiu Kaarjärv
(105)
Hispaania keel algajatele III Kristiina Orm
(105)
       
Soome keel algajatele III Ene Külanurm
(104)
Bioloogia praktikum Veronika Pook,
Sirli Vijar
(301)
    Soome keel algajatele III Ene Külanurm
(104)
Bioloogia praktikum Veronika Pook,
Sirli Vijar
(301)
Astronoomia Vello Mägi
(304)
Robootika Vello Mägi
(305)
    Astronoomia Vello Mägi
(304)
Robootika Vello Mägi
(305)
Ingliskeelse kõneoskuse arendamine
(III a õpil)
Maive Kase
(308)
Inglise keele grammatika ja sõnavara arendamine
(II a õpil)
Maive Kase
(308)
           
Keraamika Anne Jaama
(205)
Keraamika Anne Jaama
(205)
           
    Ajalugu ja film Tiit Naarits
(116)
Ajalugu ja film Tiit Naarits
(116)
       
    Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Urve Olesk
(212)
Matemaatika 16
(I aasta õpil)
Urve Olesk
(212)
Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Urve Olesk
(212)
Matemaatika 18
(lai)
Urve Olesk
(212)
    Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Kadri Lille
(104)
Matemaatika 17
(lai)
Kadri Lille
(205)
Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Kadri Lille
(205)
Matemaatika 16
(I aasta õpil)
Kadri Lille
(205)
    Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Andreas  Suurkuusk
(207)
Matemaatika 17
(kitsas)
Andreas  Suurkuusk
(207)
Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus Andreas  Suurkuusk
(207)
Matemaatika 18
(kitsas)
Andreas  Suurkuusk
(207)

 

Kokkuleppelisel ajal toimuvad kursused:
Õpilased lasteaias Silja Piir
Hariduslike erivajadustega laste toetamine ja õpetamine Silja Piir
Keemia õpikoda (iga kuu üks T 16.00-20.00) Ulvi Tiisler
Uuringulaegas Ulvi Tiisler

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON