Valikkursused 2020/2021. õppeaastal

Valikkursuste tutvustamine toimub 2. septembril kell 8.30 aulas, millele järgneb võimalus valikkursuste õpetajatelt küsida lisainfot. Valikkursuste valimine avaneb 2. septembril kell 16.00 ja jääb avatuks 3. septembri kella 13.15. Registreerimiseks vajaliku informatsiooni saadab õppejuht Stuudiumi sõnumina. 

 

2020/2021. õppeaasta valikkursuste pakkumised

2020/2021. õppeaasta valikkursuste kavad  

2020/2021. õppeaasta III trimestri valikkursuste tunniplaan

Toimetaja: NELE GRAVERSON