Valikkursuste nädalat tutvustavad videod


Matkamise alused

Jooga tutvustus

 

Õuesõppe looduskursus

Kokkamine Tehniline Töö TKHK

 

Joonistamine

Põlva Gümnaasiumi valikkursuste nädalat tutvustavad videod

Hiiumaa Gümnaasiumi valikkursuste nädalat tutvustavad videod