Kohustuslike kursuste kavad mittestatsionaarses õppes

Kohustuslike kursuste kavad 2023/2024. õa
Jõgevamaa Gümnaasiumi mittestatsionaarne õpe
           
           

8. klassi kohustuslike kursuste kavad

9. klassi kohustuslike kursuste kavad

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON