Kursuste ja arvestuste plaan

Jõgevamaa Gümnaasiumi 2020/2021. õppeaasta kursuste ja arvestuste plaan.

Lühendite selgitused:
  A kirjalik arvestus
  SA suuline arvestus
  ÕK õppekäik
  PE proovieksam
  E eksam