Kursuste ja arvestuste plaan

Jõgevamaa Gümnaasiumi 2021/2022. õppeaasta kursuste ja arvestuste plaan .pdf failina alla laadimiseks.

Lühendite selgitused:
  A kirjalik arvestus
  SA suuline arvestus
  ÕK õppekäik
  PE proovieksam
  E eksam

 

Kursuste ja arvestuste plaan 2021/2022. õa Jõgevamaa Gümnaasium
klass    1. trimester Arv  2. trimester Arv  3. trimester Arv
S
III a
1 Eesti keel III A Eesti keel VI PE Eesti keel VII  
2 Kirjandus V   Kirjandus VI   Inglise keel IX  
3 Inglise keel VII A Inglise keel VIII A Matemaatika XIV  
4 Matemaatika X   Matemaatika XII   Matemaatika XV  
5 Matemaatika XI A Matemaatika XIII A Ühiskonnaõpetus II  
6 Geograafia III   Bioloogia IV   Koolieksamikursus E
7 Füüsika V   Ajalugu VI      
8 Ajalugu V   Ühiskonnaõpetus I      
9 Perekonnaõpetus (1 t nädalas)   Perekonnaõpetus (1 t nädalas)      
Kehaline kasvatus V (1 t näd)   Kehaline kasvatus V (1 t näd)      
  9 3 9 3 6 1
T
III a
1 Eesti keel III A Eesti keel VI PE Eesti keel VII  
2 Kirjandus V   Kirjandus VI   Inglise keel IX  
3 Inglise keel VII A Inglise keel VIII A Matemaatika XIV  
4 Matemaatika X   Matemaatika XII   Matemaatika XV  
5 Matemaatika XI A Matemaatika XIII A Ühiskonnaõpetus II  
6 Geograafia III   Bioloogia IV   Koolieksamikursus E
7 Füüsika V   Ajalugu VI      
8 Ajalugu V   Ühiskonnaõpetus I      
9 Perekonnaõpetus (1 t nädalas)   Perekonnaõpetus (1 t nädalas)      
Kehaline kasvatus V (1 t näd)   Kehaline kasvatus V (1 t näd)      
  9 3 9 3 6 1
U
III a
1 Eesti keel III A Eesti keel VI PE Eesti keel VII  
2 Kirjandus V   Kirjandus VI   Inglise keel IX  
3 Inglise keel VII A Inglise keel VIII A Matemaatika XIV  
4 Matemaatika X   Matemaatika XII   Matemaatika XV  
5 Matemaatika XI A Matemaatika XIII Ühiskonnaõpetus II  
6 Geograafia III   Bioloogia IV   Koolieksamikursus E
7 Füüsika V   Ajalugu VI      
8 Ajalugu V   Ühiskonnaõpetus I      
9 Perekonnaõpetus (1 t nädalas)   Perekonnaõpetus (1 t nädalas)      
Kehaline kasvatus V (1 t näd)   Kehaline kasvatus V (1 t näd)      
  9 3 9 3 6 1
V
II a
1 Eesti keel II   Kirjandus III   Eesti keel V
2 Inglise keel IV A Inglise keel V A Kirjandus IV ÕK
3 Vene keel IV/Soome keel IV   Vene keel V/Soome keel V A Inglise keel VI A
4 Matemaatika VI   Matemaatika VIII A Matemaatika IX  
5 Matemaatika VII Bioloogia III   Keemia III  
6 Bioloogia II   Ajalugu III   Geograafia II A
7 Keemia II   Muusika II   Füüsika IV  
8 Ajalugu II A Kunst II   Ajalugu IV  
9 Kehaline kasvatus III (1 t näd)   Kehaline kasvatus III (1 t näd)   Kehaline kasvatus  IV  
Uurimistöö alused (1 t näd)   Uurimistöö alused (1 t näd)   UPT kaitsmine  
  9 3 9 3 9 3
W
II a
1 Eesti keel II   Kirjandus III   Eesti keel V A
2 Inglise keel IV A Inglise keel V A Kirjandus IV ÕK
3 Vene keel IV/Saksa keel IV   Vene keel V/Saksa keel V A Inglise keel VI A
4 Matemaatika VI   Matemaatika VIII A Matemaatika IX  
5 Matemaatika VII A Bioloogia III   Keemia III  
6 Bioloogia II   Ajalugu III   Geograafia II A
7 Keemia II   Muusika II   Füüsika IV  
8 Ajalugu II A Kunst II   Ajalugu IV  
9 Kehaline kasvatus III (1 t näd)   Kehaline kasvatus III (1 t näd)   Kehaline kasvatus  IV  
Uurimistöö alused (1 t näd)   Uurimistöö alused (1 t näd)   UPT kaitsmine  
  9 3 9 3 9 3
Õ
II a
1 Eesti keel II   Kirjandus III   Eesti keel V A
2 Inglise keel IV A Inglise keel V A Kirjandus IV ÕK
3 Vene keel IV   Vene keel V A Inglise keel VI A
4 Matemaatika VI   Matemaatika VIII A Matemaatika IX  
5 Matemaatika VII Bioloogia III   Keemia III  
6 Bioloogia II   Ajalugu III   Geograafia II A
7 Keemia II   Muusika II   Füüsika IV  
8 Ajalugu II A Kunst II   Ajalugu IV  
9 Kehaline kasvatus III (1 t näd)   Kehaline kasvatus III (1 t näd)   Kehaline kasvatus  IV  
Uurimistöö alused (1 t näd)   Uurimistöö alused (1 t näd)   UPT kaitsmine  
  9 3 9 3 9 3
Ä
I a
1 Kirjandus I   Eesti keel I   Eesti keel IV  
2 Inglise keel I   Inglise keel II   Kirjandus II  
3 Vene / Soome / Saksa keel I   Vene / Soome / Saksa keel II   Inglise keel III
4 Matemaatika I   Matemaatika III   Vene / Soome / Saksa keel III  
5 Matemaatika II A Matemaatika IV A Matemaatika V  
6 Füüsika I   Keemia I A Bioloogia I A
7 Ajalugu I   Geograafia I   Füüsika III  
8 Muusika I A Füüsika II SA Kunst I SA
9 Kehaline kasvatus I (1 t)   Kehaline kasvatus I (1 t näd)   Kehaline kasvatus II A
Sissejuh. õppimisse JMG-s (1t)   Sissejuh. õppimisse JMG-s (1t) A    
  9 2 9 4 9 4
Ö
I a
1 Eesti keel I   Kirjandus II   Eesti keel IV  
2 Inglise keel I   Inglise keel II   Kirjandus I  
3 Vene keel I   Vene keel II   Inglise keel III
4 Matemaatika I   Matemaatika III   Vene keel III  
5 Matemaatika II A Matemaatika IV A Matemaatika V  
6 Füüsika I   Keemia I A Bioloogia I A
7 Ajalugu I   Geograafia I   Füüsika III  
8 Muusika I A Füüsika II SA  Kehaline kasvatus II A
9 Kehaline kasvatus I (1 t)   Kehaline kasvatus I (1 t näd)   Kunst I SA
Sissejuh. õppimisse JMG-s (1t)   Sissejuh. õppimisse JMG-s (1t) A    
  9 2 9 4 9 4
Ü
I a
1 Eesti keel I   Kirjandus II   Eesti keel IV  
2 Inglise keel I   Inglise keel II   Kirjandus I  
3 Vene keel I   Vene keel II   Inglise keel III
4 Matemaatika I   Matemaatika III   Vene keel III  
5 Matemaatika II A Matemaatika IV A Matemaatika V  
6 Füüsika I   Keemia I A Bioloogia I A
7 Ajalugu I   Geograafia I   Füüsika III  
8 Muusika I Füüsika II SA  Kehaline kasvatus II A
9 Kehaline kasvatus I (1 t)   Kehaline kasvatus I (1 t näd)   Kunst I SA
Sissejuh. õppimisse JMG-s (1t)   Sissejuh. õppimisse JMG-s (1t) A    
  9 2 9 4 9 4