Õpetajad

 

Eesti keel ja kirjandus

 
  Merle Ojamets e-post: merle.ojamets[at]gymnaasium.ee
  Mirjam Sillakivi e-post: mirjam.sillakivi[at]gymnaasium.ee
  Monika Urb (võõrkeelena) e-post: monika.urb[at]gymnaasium.ee
     
Võõrkeeled  
  Maive Kase (inglise keel) e-post: maive.kase[at]gymnaasium.ee
  Rita Sildnik (inglise keel) e-post: rita.sildnik[at]gymnaasium.ee
  Maiu Kaarjärv (inglise keel) e-post: maiu.kaarjarv[at]gymnaasium.ee
  Kristiina Orm (hispaania ja saksa keel) e-post: kristiina.orm[at]gymnaasium.ee
  Riina Reimand (vene keel) e-post: riina.reimand[at]gymnaasium.ee
  Ljudmila Vahtla (vene keel) e-post: ljudmila.vahtla[at]gymnaasium.ee
     
Matemaatika  
  Urve Olesk e-post: urve.olesk[at]gymnaasium.ee
  Andreas Suurkuusk e-post:andreas.suurkuusk[at]gymnaasium.ee
  Kadri Lille e-post: kadri.lille[at]gymnaasium.ee
  Karolin Piiskoppel e-post: karolin.piiskoppel[at] gymnaasium.ee

 

Loodusained

 
  Vello Mägi (füüsika) e-post: vello.magi[at]gymnaasium.ee
  Ulvi Tiisler (keemia) e-post: ulvi.tiisler[at]gymnaasium.ee
  Aili Kruusaauk (geograafia, füüsika)  e-post: aili.kruusaauk[at]gymnaasium.ee
  Veronika Pook (bioloogia, inglise keel)  e-post: veronika.pook[at]gymnaasium.ee
     
Sotsiaalained  
  Tiit Naarits (ajalugu, ühiskonnaõpetus) e-post: tiit.naarits[at]gymnaasium.ee
  Lauri Naber (ajalugu, ühiskonnaõpetus) e-post: lauri.naber[at]gymnaasium.ee
  Viktor Nõmm (riigikaitse) e-post: viktor.nomm[at]gymnaasium.ee
  Silja Piir (inimeseõpetus)  e-post: silja.piir[at]gymnaasium.ee
  Neeme Katt (uurimistöö alused) e-post: neeme.katt[at]gymnaasium.ee
     
Kunstiained  
  Maret Oja (muusika) e-post: maret.oja[at]gymnaasium.ee
  Anne Jaama (kunst) e-post: anne.jaama[at]gymnaasium.ee
     
Kehaline kasvatus  
  Annika Olesk (Lapsehoolduspuhkusel) e-post: annika.olesk[at]gymnaasium.ee
  Kristel Tobreluts e-post: kristel.tobreluts[at]gymnaasium.ee
 

Rainer Võsaste

e-post: rainer.vosaste[at]gymnaasium.ee

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON