Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetajad

Eesti keel ja kirjandus

Ülle Lääne

e-mail: ylle.laane[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Merle Ojamets

e-mail: merle.ojamets[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

 

Võõrkeeled

Ene Külanurm (soome keel)

e-mail: ene.kylanurm[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

Maive Kase (inglise keel)

e-mail: maive.kase[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Kristiina Orm (hispaania ja saksa keel)

e-post: kristiina.orm[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

Riina Reimand (vene keel)

e-post: riina.reimand[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Rita Sildnik (inglise keel)

e-post: rita.sildnik[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Ljudmila Vahtla (vene keel)

e-post: ljudmila.vahtla[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Maiu Kaarjärv (inglise keel)

e-post: maiu.kaarjarv[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

 

Matemaatika

Merge Ivask (Lapsehoolduspuhkusel)

e-post: merge.ivask[at]gymnaasium.ee

Haridustase:magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Urve Olesk

e-post: urve.olesk[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Andreas Suurkuusk

e-post: andreas.suurkuusk[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

Karolin Piiskoppel

e-post: karolin.piiskoppel[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

 

Loodusained

Vello Mägi (füüsika)

e-post: vello.magi[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Ulvi Tiisler (keemia)

e-post: ulvi.tiisler[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Aili Kruusaauk (geograafia) 

e-post: aili.kruusaauk[at]gymnaasium.ee

Neeme Katt (Infotehnoloogia)

e-post: neeme.katt[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Veronika Pook (bioloogia) 

e-post: veronika.pook[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

 

Sotsiaalained

Tiit Naarits (ajalugu ja ühiskonnaõpetus)

e-post: tiit.naarits[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Lauri Naber (ajalugu)

e-post: lauri.naber[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

Viktor Nõmm (riigikaitse)

e-post: viktor.nomm[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Silja Piir (inimeseõpetus, õpilasnõustaja) 

e-post: silja.piir[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

 

Kunstiained

Maret Oja (muusika)

e-post: maret.oja[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

Anne Jaama (kunst)

e-post: anne.jaama[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

 

Kehaline kasvatus

Annika Rüütli

e-post: annika.ryytli[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraad

Rainer Võsaste

e-post: rainer.vosaste[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon

 

Huviringid

Lianne Saage-Vahur – kooliteater Liblikapüüdja

e-post: lianne.saage-vahur[at]gymnaasium.ee

Marika Järvet  – rahvatants

e-post: marika.jarvet[at]gymnaasium.ee

Maret Oja – koorilaul

e-post: maret.oja[at]gymnaasium.ee

Anne Jaama – kunstiring

e-post: anne.jaama[at]gymnaasium.ee

Birgit Meitus– meediaring

e-post: birgit.kaarik[at]gymnaasium.ee

Tiit Naarits – mälumäng 

e-post: tiit.naarits[at]gymnaasium.ee