Õpetajad

EESTI KEEL JA KIRJANDUS

Kerttu-Kadi Vanamb (lapsehoolduspuhkusel)

e-post: kerttu.vanamb[at]gymnaasium.ee

Krista Jõesaar

e-post: krista.joesaar[at]gymnaasium.ee

VÕÕRKEELED

Kristiina Orm (saksa keel)           

e-post: kristiina.orm[at]gymnaasium.ee

Kati Antonova (inglise keel)    

e-post: kati.antonova[at]gymnaasium.ee

Ljudmila Vahtla (vene keel)

e-post: ljudmila.vahtla[at]gymnaasium.ee

LOODUSAINED

Karolin Piiskoppel (matemaatika)

e-post: karolin.piiskoppel[at]gymnaasium.ee

Sulev Sisask (füüsika, uurimistöö alused)

e-post: sulev.sisask[at]gymnaasium.ee

Ulvi Tiisler (keemia)

e-post: ulvi.tiisler[at]gymnaasium.ee

Ingmar Jaska (geograafia, bioloogia, informaatika)          

e-post: ingmar.jaska[at]gymnaasium.ee

SOTSIAALAINED

Laura Tamme (ajalugu, ühiskonnaõpetus)

e-post: laura.tamme[at]gymnaasium.ee

Silja Piir (inimeseõpetus, muusika)         

e-post: silja.piir[at]gymnaasium.ee

KUNSTIAINED

Merike Katt (muusika)     

e-post: merike.katt[at]gymnaasium.ee

Liina Laansalu (kunst)   

e-post: liina.laansalu[at]gymnaasium.ee

Toimetaja: NELE GRAVERSON