Kooliväline õpe

Kooliväline õpe on väljaspool tundide aega toimunud õppetegevus, näiteks muusikakool, kunstikool, huvikool, trenn, ülikoolide poolt läbiviidud kursused, autokool, koolitused jmt.

Koolivälise õppe arvestamiseks kooli õppekava osana esitab õpilane hiljemalt 15. mail õppejuhile vastava asutuse poolt välja antud tunnistuse või juhendaja digitaalselt allkirjastatud avalduse (avalduse vorm täitmiseks allpool).

 

Avaldus koolivälise õppe arvestamiseks.