Järelevalve

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet kõigis enda poolt hallatavates riigigümnaasiumites kronoloogilises järjekorras st alustatakse varem asutatud riigigümnaasiumitest ja liigutakse uuemate suunas, et anda neile tagasisidet ja näidata arengukohti, mille kaudu saab kooli veelgi paremaks teha. Veebruaris 2020 viiakse järelevalvet läbi Jõgevamaa Gümnaasiumis.

Järelevalve eesmärgiks on veenduda, et kool aitaks kaasa õpilase kasvamisele loovaks ja mitmekülgseks isiksuseks. Selleks vaadeldakse eelkõige juhtimise ja tegevuse otstarbekust ning seaduslikkust õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel. Lisaks dokumentatsiooni üle vaatamisele toimuvad veebruarikuu jooksul ka vestlused juhtkonna, õpetajate, õpilaste, lastevanemate ja hoolekogu esindajatega ning tunnivaatlused.

 

Haldusjärelvalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi (Tartu, Munga 18) välishindamisosakond, ekspert Katrin Ohakas (katrin.ohakas[at]hm.ee).

Korruptsiooniennetusega tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutav isik Hille Voolaid (hille.voolaid[at]hm.ee