Isikuandmete töötlemine Jõgevamaa Gümnaasiumis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Jõgevamaa Gümnaasiumis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Jõgevamaa Gümnaasiumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.

Teabenõue – Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on koolil juba olemas.

Selgitustaotlus – Kui soovite koolilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, kooli tegevust reguleerivate õigusaktide ja tegevuse kohta.

Märgukiri – Märgukirjaga võite teha koolile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet.

 

Lisainfo:

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

Jõgevamaa Gümnaasiumi veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Jõgevamaa Gümnaasiumi veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks või pakume täiendavat sisu, näiteks videod, blogid ja kiirteavitused. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Kontakt

Jõgevamaa Gümnaasiumi andmekaitsespetsialist on juhiabi, kontakt:  kool[at]gymnaasium.ee