Hoolekogu koosseis

 

Heli Torm

lapsevanemate esindaja

e-post: torm.heli[at]gmail.com

 

Inara Ein

õpilaste esindaja, õpilasesinduse president

e-post:eininara[at]gmail.com

 

Maive Kase

õppenõukogu esindaja

e-post: maive.kase[at]gymnaasium.ee

 

Meeri Rahn

vilistlaste esindaja

e-post: meerirahn[at]gmail.com

 

Margus Kask

kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva vald

e-post: margus.kask[at]jogeva.ee

 

Arvo Sakjas

kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva vald

e-post: arvo.sakjas[at]jogeva.ee

 

Kuuno Lille

kooli toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva Põhikool

e-post: kuuno.lille[at]jpk.edu.ee

 

Anti Alasi

koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium 

e-post: anti.alasi[at]hm.ee

telefon:735 0294