Hoolekogu koosseis

Eda Orupõld

lapsevanemate esindaja

e-post: eda.orupold[at]mail.ee

 

Teele Olgo

õpilaste esindaja, õpilasesinduse president

e-post: teele.olgo2[at]gmail.com

 

Maive Kase

õppenõukogu esindaja

e-post: maive.kase[at]gymnaasium.ee

 

Arvo Sakjas

Jõgeva valla esindaja; abivallavanem

e-post: arvo.sakjas[at]jogeva.ee

 

Helle Kajaste

Jõgeva valla esindaja; hairdus- ja kultuuriosakonna juhataja

e-post: helle.kajaste[at]jogeva.ee

 

Triin Lõbu

Jõgeva Põhikooli esindaja; direktor

e-post: triin.lobu[at]jpk.edu.ee

 

Anti Alasi

koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium 

e-post: anti.alasi[at]hm.ee

telefon:735 0294

 

Meeri Rahn

vilistlaste esindaja

e-post: meerirahn[at]gmail.com