Valikkursused 2019/2020 õppeaastal

Kooliväliste õpingute arvestamine kooli õppekava osana

Kool võib valikkursusena arvestada õpilase osalemist huvikoolis või mõnes muus väljaspool kooli aset leidvas õppetegevuses. Selleks peab õpilane 1. oktoobriks esitama õppejuhile kirjaliku avalduse. Avalduse vorm on saadaval kooli veebilehel.

 

2019/2020 õa valikkursused III trimestril 

2019/2020 õa valikkursuste kavad