1. Meil on ilus ja hubane koolimaja.

2. Palju valikuid ja vabadust:

 • hulgaliselt valikkursusi;
 • valikkursuste nädal:
 • iganädalased huvitavad loengud külalisesinejatelt;
 •  lisaks e-kursused ülikoolidest;
 • vabadus valida oma õpitee;
 • vabadus ja hulk valikuid, et luua iseendast lähtuv õppekava.

3. Ettevalmistus edasiõppimiseks:

 • 75-minutilised tunnid;
 • arvestuste nädalad.

4. Iga õpilase areng on toetatud:

 • klassijuhatajad;
 • õpilasnõustaja;
 • õpilasesindus;
 •  huviringid.

5. Väga head akadeemilised tulemused:

 • riigieksamid;
 • gümnaasiumi panus;
 • rahvusvaheline inglise keele eksam.

6. Kõrge rahulolu nii õpilaste kui õpetajate seas.

7. Tasume sõidu ühistranspordiga kooli ja kodu vahel, võimalus taotleda majutuskulude hüvitamist