Dokumentide esitamine

Jõgevamaa Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

  1. avalduse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);
  2.  sisseastuja põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus koos selle juurde kuuluva hinnetelehega);
  3.  pass, ID-kaart või sünnitunnistus;
  4. õpilase tervisekaart.

Dokumentide vastuvõtt 2019/2020 õa-ks toimub 18.–19. juunil kell 9–14 ruumis 209.

 

Avaldus lisa 1 .rtf

Avaldus lisa 1 .pdf