III trimestri arvestused 2023/2024. õa
               
Aeg Klass ÄÖÜ ABC D E F
T
28.05
Aine Iseseisev õppimine Füüsika IV Iseseisev õppimine Kunst I Kunst I Iseseisev õppimine
Vorm Suuline Suuline Suuline
Aeg 8.00-16.00 8.30-11.00 12.00-14.30
Ruum 304 aula + 205 aula + 205
Õpetaja(d) V. Mägi,
A. Kruusaauk
A. Jaama A. Jaama
Muu info Järelvastamine 14.45-16.00
K
29.05
Aine Iseseisev õppimine Kultuuri koolieksam Inglise keel VI Iseseisev õppimine Iseseisev õppimine Kunst I
Vorm Kirjalik + suuline Kirjalik Suuline
Aeg 09.00-10.30 kirjalik osa
11.00-... suuline osa
8.45-10.15 8.30-11.00
Ruum kirjalik: 102 (Ä) / 104 (Ö) / 111 (Ü)
suuline: 102 / 111
aud. 308 aula + 205
Õpetaja(d) M. Oja, S. Piir (102)
T. Naarits, L. Naber (111)
R. Sildnik,
R. Võsaste
M. Kase A. Jaama
Muu info   Kirjandus IV - õppekäik Vargamäele  
väljasõit kell 10.30
M. Ojamets, M. Sillakivi
ABC lend ooperisse (buss 16.00)
N
30.05
Aine Looduse koolieksam Kultuuri koolieksam Iseseisev õppimine Füüsika IV Inglise keel III
Vorm Kirjalik + praktiline Suuline Suuline Kirjalik
Aeg 10.00-13.00 09.00-… 8.00-16.00 9.00-10.30 9.00-10.30 11.00-12.30
Ruum 304 102 / 111 / 205 301 207
(B2)
aud.
(B2-C1)
aud.
(B1-B2)
Õpetaja(d) V. Pook, U. Tiisler
(A. Kruusaauk, V. Mägi)
M. Oja, S.Piir (102)
T. Naarits, L. Naber (111)
A. Jaama, M. Urb (205)
V. Mägi,
A. Kruusaauk
M. Kaarjärv M. Kase,
R. Sildnik
M. Kase,
R. Sildnik
R
31.05
Aine Iseseisev õppimine UPT kaitsmine Keemia I
Vorm Suuline Kirjalik
Aeg 10.15-14.45 8.30-10.00
Ruum Vaata UPT kaitsmise plaani 111 205 212
Õpetaja(d) A. Suurkuusk K. Tobreluts K. Lille
Muu info UPT kaitsmiste kuulamine
(vt UPT kaitsmist plaani)
Riigikaitseõpetuse välilaager 31.05-02.06 (kogunemine kell 13.00)

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON