Valikkursused 2017/2018. õppeaastal

14.11.17

 

Kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana

Kool võib valikkursusena arvestada õpilase osalemist huvikoolis või mõnes muus väljaspool kooli aset leidvas õppetegevuses. Selleks peab õpilane 1. oktoobriks esitama õppejuhile kirjaliku avalduse. Avalduse vorm on saadaval kooli veebilehel.

 

28.06.18

2017/2018. õppeaasta valikkursused .pdf failina alla laadimiseks.