Valikainete valimise vorm

Palun täita valikkursuste valimise avaldus kolmapäevaks, 7. septembri südaööks (vastu neljapäeva). Tähtis pole avalduse esitamise kiirus, vaid läbimõeldus. Kiirust gruppide moodustamisel ei arvestata. Avaldus on valikkursuste toimumise ning gruppide moodustamise aluseks.