Poliitilise neutraalsuse tagamine koolis

8.09.17

Haridus- ja Teadusministeerium, õiguskantsler ja Eesti Noorteühenduste Liit on seoses lähenevate kohalike omavalitsuse valmistega koostanud dokumendi (on leitav manusest ja kooli koduleheküljelt), kus kirjas soovitused ja põhimõtted poliitilise neutraalsuse tagamiseks koolis.

Siinkohal eraldi välja tooduna olulisemad põhimõtted:

1) Haridusasutuses ei tohi toimuda kandidaate, valimisliite või erakondi reklaamivat tegevust (näiteks voldikute või reklaamtoodete jagamine, erakonna liikmete värbamine, allkirjade kogumine jne). Need
põhimõtted kehtivad kogu kooliperele, sh õpetajatele ja õpilastele, ning lapsevanematele. Samuti kehtivad need põhimõtted koolide ametlikes e-kirjalistides, sotsiaalmeedia- ja muudes sarnastes kanalites.

2) Kui õpilane kandideerib valimistel, ei tohi ta ära kasutada oma kooliõpilase positsiooni oma poliitiliste vaadete aktiivseks propageerimiseks kaasõpilaste seas (näiteks vahetunnis
valimistoodete jagamiseks jne). Õpilastele kehtivad samad reeglid nagu koolitöötajatele – tuleb eristada oma rolle õpilasena ja kandidaadina.

3) Vähemalt kaks kuud enne valimisi õppetundide raames ei korraldata õpilastele eraldi kohtumisi poliitikutega, sest ajastus ja avalikus ruumis aktiveerunud valimiskampaania ei võimalda poliitikutel enam esineda valimiskampaaniast lahus.

 

Põhimõtted poliitilise neutraalsuse tagamiseks koolis.

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON