Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetajad

27.11.17

Eesti keel ja kirjandus

Ülle Lääne

e-mail: ylle.laane[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Merle Ojamets

e-mail: merle.ojamets[at]gymnaasium.ee

Haridustase: magistriõpe (3+2)

 

Võõrkeeled

Margit Alliksaar (soome keel)

e-mail: margit.alliksaar[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Maive Kase (inglise keel)

e-mail: maive.kase[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

Kristiina Orm (hispaania ja saksa keel) - (Lapsehoolduspuhkusel)

e-post: kristiina.orm[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistriõpe, kutsemagister

Riina Reimand (vene keel)

e-post: riina.reimand[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Rita Sildnik (inglise keel)

e-post: rita.sildnik[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

Ljudmila Vahtla (vene keel)

e-post: ljudmila.vahtla[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

Maiu Kaarjärv (inglise keel)

e-post: maiu.kaarjarv[at]gymnaasium.ee

 Haridustase: magistriõpe

 

Matemaatika

Merge Ivask

e-post: merge.ivask[at]gymnaasium.ee

  Haridustase:magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Urve Olesk

e-post: urve.olesk[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

Andreas Suurkuusk

e-post: andreas.suurkuusk[at]gymnaasium.ee

 Haridustase: bakalauruseõpe

 

Loodusained

Vello Mägi (füüsika)

e-post: vello.magi[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Ulvi Tiisler (keemia)

e-post: ulvi.tiisler[at]gymnaasium.ee

  Haridustase:magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Maire Toode (geograafia)

e-post: maire.tuimets[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

Neeme Katt (Infotehnoloogia)

e-post: neeme.katt[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

Veronika Pook (bioloogia) - (Lapsehoolduspuhkusel)

e-post: veronika.pook[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistriõpe (3+2), kutsemagister

Sirli Vijar (bioloogia)

e-post: sirli.vijar[at]gymnaasium.ee

 Haridustase: magistriõpe

 

Sotsiaalained

Tiit Naarits (ajalugu ja ühiskonnaõpetus)

e-post: tiit.naarits[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Viktor Nõmm (riigikaitse)

e-post: viktor.nomm[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Silja Piir (inimeseõpetus, õpilasnõustaja) 

e-post: silja.piir[at]gymnaasium.ee

  Õpilasnõustaja tel: +372 5681 1683

  Haridustase:magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Helle Roop (majandusõpetus, filosoofia, ajalugu)

e-post: helle.roop[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

 

Kunstiained

Maret Oja (muusika)

e-post: maret.oja[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Anne Jaama (kunst)

e-post: anne.jaama[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

 

Kehaline kasvatus

Annika Rüütli

e-post: annika.ryytli[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: magistriõpe, teadusmagister

Rainer Võsaste

e-post: rainer.vosaste[at]gymnaasium.ee

  Haridustase: rakenduskõrgkooli ja ülikooli diplomiõpe

 

Valikained ja huviringid

Lianne Saage - Vahur (teatriõpetuse ringijuht) 

e-post: lianne.saage-vahur[at]gymnaasium.ee

 Haridustase: magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuseõpe (vastuvõtt kuni 01.06.02)

Marika Järvet (rahvatantsu ringijuht)

e-post: marika.jarvet[at]gymnaasium.ee

 Haridustase: bakalauruseõpe

Andra Kirna (meediaringi juht)

e-post: andra.kirna[at]gymnaasium.ee

 Haridustase: kõrgem kunstikool diplomiõpe

 

 

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON