« Tagasi

Videokonkurss „AMETITE JAHT JÕGEVAMAAL“

Alguskuupäev: 1.05.18
Kestus 10:15
Tüüp: Muu
Asukoht: JmG, Jõgeva
  + Lisa minu kalendrisse

Videokonkurss „AMETITE JAHT JÕGEVAMAAL“

Jõgevamaa koolinoored 8.-12. klass!

filmi – monteeri – jaga

 

Osalemiseks tegutse nii:

 1. Pane kokku meeskond kuni 3 inimest ja juhendaja
 2. Filmi 3-minutiline video teemal „AMETITE JAHT JÕGEVAMAAL“ ehk leia äge amet, mida teistele tutvustada. Põhjenda, kuidas see amet on väärtuslik ühiskonnale.
 3. Riputa video YouTube’i.
 4. Lisa video link koos enda meeskonna kontaktandmetega ankeeti ja saada e-kirjaga aadressile marve@jaek.ee

Auhinnad

 • Peaauhind: 3-le õpilasele koos oma juhendajaga reis Brüsselisse (Belgia) 25.-28. juunil 2018
 • Lisaks esikümnele eriauhinnad Jõgevamaa ettevõtetelt

Tööde esitamise tähtaeg: 1.mai 2018

Auhindade üleandmine 17. mai 2018

Täpsemad tingimused on kodulehel www.jaek.ee/videokonkurss2018 .

 

Konkursi reeglid

1. KONKURSI KORRALDAVAD 2018 aastal SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna ja  SA Innove Jõgevamaa Rajaleidja keskus.

Korraldaja kontakt: Marve Millend, tel.5210431, e-post: marve@jaek.ee

Konkurssi toetavad: AS Põltsamaa Felix , Scanola Baltic AS, Valmeco AS, Juta & Kaido OÜ; Softcom OÜ, Sadala Agro jt

2. KONKURSI EESMÄRK on suunata koolinoori kodukoha erinevaid töökohti ja ameteid märkama, neid  väärtustama ning teadmisi teistele jagama. Konkursi korraldajad loodavad saada kõigist esitatud videolõikudest kasuliku esitlusmaterjali, mida saaksid edaspidi kasutada koolid, karjäärinõustajad, ettevõtted jt. Videoklipi abil saab toetada karjäärivaliku tegijaid, tutvuda kohalikes ettevõtetes pakutavate erinevate ametikohtade ja töövõimalustega, planeerida ettevõtete külastamist.

3. KONKURSI AJAKAVA

 • Konkursitöid saab esitada 1.veebruarist kuni 1.maini 2018.
 • 7. mail 2018  avalikustab žürii 10 parimat konkursitööd, mis osalevad rahvahääletusel kuni 14.mai 2018. Valitud võistlustöid saab hinnata Facebook lehel https://www.facebook.com/www.JAEK.ee/ .
 • Võitjad kuulutatakse välja 17.mail 2018 kell 15 tunnustusüritusel.

4. VIDEOKONKURSI TINGIMUSED

 • Videokonkursist „AMETITE JAHT JÕGEVAMAAL“ saavad osa võtta Jõgevamaa kooliõpilased 8.-12.klassini.
 • Konkursile oodatakse võistkondi, kus koosseisus on kuni 3 õpilast ja juhendaja.
 • Juhendaja tuleb ise leida. Juhendajaks saab olla täiskasvanu, soovitavalt oma kooli õpetaja. Üks õpetaja võib juhendada mitut meeskonda. Juhendajatele annavad omakorda nõu konkursi korraldajad.
 • Filmimiseks sobiva ameti leidmiseks tuleb meeskonnal ise võtta ühendust ettevõttega, saada luba seda külastada. Kindlasti lihtsam on pöörduda nende ettevõtete poole, kes on selle konkursi toetajad. Samas võib leida Jõgevamaalt palju erinevaid ettevõtteid, kus videot teha.
 • Vihjeks, oma ema, isa, sugulaste ja sõprade kaudu on kergem leida amet ning ettevõte, mida videole jäädvustada.

4.1. VIDEOKONKURSI TEEMA JA NÕUANDED VÕITMISEKS

Konkursile esitatav videoklipp peab tutvustama ühte konkreetset ametit või töökohta ja ettevõtet, kus sellist tööd tehakse. Väljendamiseks võib kasutada näiteks, mõnda konkreetset tegevust, töötaja päevategevusi, mingi toote valmimisprotsessi või teenusest tekkivat kasu. Uuri, kus seda ametit saab õppida. Arvesta ka seda, et kõik ametid on väärtuslikud. Uuri, millist kasu ja kellele luuakse. Miks see amet on vajalik?

Mida parema ülevaate videole ametist ja selle loodud väärtustest suudad kanda, seda kõrgemaid punkte võid žüriilt teenida.

Nõuandeid võidutöö tegijatele: leia selline inimene, kes oma ametist ja tööst siiralt rõõmu tunneb. Lase neil rääkida ja näidata, kuidas nad oma tööd teevad. Leia ettevõte, kes tahab sind toetada videoklipi tegemisel. Lase näidata asju, mis teevad töötamise meeldivaks. Pööra ka tähelepanu masinatele ja tööriistadele, mida kasutatakse.

Lase fantaasial vabalt lennata!

4.2. NÕUDMISED KONKURSITÖÖLE

 • Konkursitöö peab vastama teemale ja tutvustama konkreetset ametit ning kohta, kus ametit jahiti
 • Konkursitöö pikkus on  kuni 3 minutit;
 • Konkursitöö algustiitris on ära märgitud filmitud ameti nimetus, ettevõte, kus filmiti ja autor (autorid);
 • Konkursitöö loetakse vormistatuks kui:
 • video on üles laaditud YouTube keskkonda avalikuks vaatamiseks
 • konkursile on esitatud täidetud ankeet koos ligipääsuga videoklipile
 • konkursile esitaja on saanud kinnituseks e-kirja ankeedi kättesaamise kohta
 • Video tegemiseks võib kasutada nutitelefoni, kaamerat vms.

5. AUHINNAD

 • Konkursi võitjatele (1. koht) koos juhendajaga on auhinnaks 25.-28. juunil 2018 reis Brüsselisse.  Külastatakse Europarlamenti ja Eesti saadikuid.
 • 2. ja 3. koha saajatele on auhindasid välja pannud kohalikud ettevõtjad ja korraldajad.

6. ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID

Konkursitöid hindab žürii kooseisus:

Karl Sakrits – lavastaja ja näitleja; NUKU muuseumi juhendaja

Raivo Meitus – Jõgeva valla volikogu esimees

Marve Millend – SA Jõgevamaa Arendus- Ettevõtluskeskus juhataja ja ettevõtluskonsultant

Rauno Lehtla – OÜ Juta ja Kaido, tootmisjuht

Anneli Peterson – SA Innove Jõgevamaa Rajaleidja keskus, karjääriinfo spetsialist - karjäärinõustaja

Hele Kull- SA Innove Jõgevamaa Rajaleidja keskus, karjäärinõustaja

Maiu Veltbach – Eesti Töötukassa Jõgevamaa tööandjate konsultant

Liina Võsaste - Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja

Raul Taul – Valmeco OÜ juhataja

Sandra Võsaste –Eesti parim õpilasfirma 2017 Festera, Festera Bioboxes OÜ asutaja

Sten Siirak – Jõgeva Põhikooli Minifirma Puhvet Vahetund endine tegevdirektor

Hindamisel võtab žürii arvesse teemale vastavust, sõnumi edastamise selgust, loomingulisust ja originaalsust.

Žürii valib konkursi tingimustele vastavate videote hulgast välja kuni 10 parimat videot, mis pääsevad 7.-14. mai 2018 rahvahääletusele. Valitud võistlustöid saab hinnata Facebook lehel https://www.facebook.com/www.JAEK.ee/  .

Võitjate väljaselgitamisel on žürii kohapunktidel ja rahvahääletuse tulemustel võrdne osakaal ning punktid summeeritakse.

7. KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE

Videokonkursi korraldajal on õigus kasutada ja anda kasutada konkursil osalevaid videoklippe Jõgevamaa mainekujunduse ja turunduse teemaliste  ürituste juures erinevates infokanalites, samuti karjäärinõustamisel. Pärast konkursitulemuste avaldamist märgitakse videoklippide kasutamisel alati ära autori(te) nimi.

Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.

8. AUTORI VASTUTUS

Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud videoklipi autor, ning et kõik videoklipis kasutatud materjalid on kooskõlas autoriõigustega.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKEET koos lingiga videole YouTubes

Video pealkiri/ameti nimetus/ettevõtte nimetus, kus filmiti

Tutvustav tekst (kuidas amet leiti,  mis köitis tähelepanu jms)

Konkursil osalejad:  ees- ja perekonna nimi (nimed)

1.

2.

3.

Juhendaja nimi

Kool/Organisatsioon

Klass

E-posti aadress

Telefon

Video URL (kontrolli kas video on avalik)

Kinnitan, et olen video autor ja soovin konkursil osaleda.

Saada: marve@jaek.ee

Kontrolli kas said kinnituskirja ankeedi kohale jõudmise kohta. Küsimuste korral telefon 5210431.

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!