Haldusjärelevalve

Jõgeva Maavalitsus

Heiki Sildnik

haridusnõunik

+372 77 66 335

+372 52 44 780

 heiki.sildnik[at]jogeva.maavalitsus.ee

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Kristin Hollo

välishindamisosakonna juhataja

+372 73 50 206

kristin.hollo[at]hm.ee