Hoolekogu koosseis

4.11.16

 

Terje Mikk

lapsevanemate esindaja

e-post: terjemikk[at]hot.ee

 

Silja Kiidjärv

lapsevanemate esindaja

e-post: silja.kiidjarv[at]jpk.edu.ee

 

Jessica Järvelt

õpilaste esindaja

e-post: jarveltjessica [at]gmail.com

 

Tiit Naarits

õppenõukogu esindaja

e-post: tiit.naarits[at]gymnaasium.ee

 

Marika Prave

toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva Vallavalitsus

e-post: marika[at]jogevavv.ee

 

Raivo Meitus

toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva Linnavalitsus, abilinnapea

e-post: raivo.meitus[at]jogeva.ee

 

Helle Kajaste

toetava organisatsiooni esindaja, Jõgeva Linnavalitsus

hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist

e-post: helle.kajaste[at]jogeva.ee

 

Ruth Opmann

koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium 

e-post:ruth.opmann[at]hm.ee

telefon:735 0294