Dokumentide esitamine

Jõgevamaa Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

  1. taotluse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);
  2.  sisseastuja põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3.  pass või ID-kaart, nende puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud koopia;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5. kaks fotot 3x4 cm

 

Sisseastumisdokumente võetakse vastu  19.-21. juunil 9.00 - 15.00 ning 26. ja 27. juunil 9.00 - 14.00, ruumis 109.

 

Avaldus lisa 1 .rtf

Avaldus lisa 1 .pdf

Toimetaja: NELE GRAVERSON