Dokumentide esitamine

Jõgevamaa Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

  1. avalduse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);
  2.  sisseastuja põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3.  pass, ID-kaart või sünnitunnistus;
  4. õpilase tervisekaart;
  5. kaks fotot 3x4 cm.

 

Sisseastumisdokumente võetakse vastu  18.-20. juunil 9.00 - 15.00 ning 25. juunil 9.00 - 14.00, ruumis 109.

 

Avaldus lisa 1 .rtf

Avaldus lisa 1 .pdf

Toimetaja: NELE GRAVERSON