Dokumentide esitamine

19.09.16

Jõgevamaa Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

  1. taotluse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);
  2.  sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3.  passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5. kaks fotot 3x4 cm

 

Sisseastumisdokumente võetakse vastu  16. ja 17. juunil ning 20. ja 21. juunil 9.00 - 14.00, ruumis 109.

 

Avaldus lisa 1 .rtf

Avaldus lisa 1 .pdf

Toimetaja: NELE GRAVERSON